Systém IMC obsahuje moduly obsluhujúce všetky funkcie firmy, organizácie alebo podniku

Firemný web CRM softvér obsahuje všetko, čo skutočne firma potrebuje - evidenciu kontaktov klientov, obchodných zástupcov, reporty, internú poštu, výkazy obratov a ziskov... IMC plne rešpektuje vývoj firmy a priebežne sa dopĺňa modulmi podľa potrieb zákazníka. Tu môžete prezerať všetky CRM moduly systému IMC.

 • CRM správa kontaktov

  Správa konkaktov a plánovač aktivít

  "Čas sú peniaze"... rýchle spracovanie kontaktov (najlepšie priamo v teréne), správne naplánovanie úloh a automatická systémová kontrola nad nimi je základom každého obchodu...  CRM výpočet provízií

  Výpočet provízií pre obchodných zástupcov

  Majte činnosť svojich obchodných zástupcov pod kontorlou... sledujte obraty, ktoré tvoria, obchody, ktoré uzatvárajú alebo protokoly, ktoré vytvárajú...  CRM reporty predaja

  Rôzne druhy reportov - úspešnosť predaja, top produkty...

  Potrebujete vedieť, ktorý obchodný zástupca je najväčím prínosom pre firmu? Alebo ktorý najviac mesačne prejazdí? Potrebujete vedieť, ktorý produkt sa najviac mesačne predáva? Www CRM aplikácia ICM Vám to umožní...

  CRM faktúry a zmluvy

  Faktúry, zmluvy, zákazkové listy

  Podnikový softvér IMC Vám umožní vytvárať všetky druhy tlačív, protokolov, zmlúv alebo faktúr, ktoré potrebujete. Ak určíte právomoci viacerým užívateľov systému (napr. obchodným zástupcom), práca sa prerozdelí medzi viac ľudí a podnik pôjde efektívnejšie...

 • CRM skladové hospodárstvo

  Skladové hospodárstvo

  Naeditujte si vlastné produkty, obchodné reťazce alebo napr. produkty predávané v eshope. Sledujte históriu predaja na skladových kartách, tvorte automatické objednávky alebo tlačte EAN štítky k produktom...

  CRM dokumenty

  Úložisko dokumentov

  Riešite bežný problém vo väčších firmách, že zamestnanci nie sú včas oboznámený s internými smernicami alebo nevedia, či dokumenty k danej zákazke sú už pripravené? Teraz máte všetky súbory na jednom mieste a môžete k nim pristupovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

  CRM automobily

  Evidencia automobilov a PHM

  Súčasťou firemného softvéru je prehľadná evidencia podnikových automobilov a všetkých výdavkov týkajúcich sa ich prevádzky. CRM/ERP systém poskytuje prehľadné štatistiky a vizualizáciu spotreby vo forme grafov...

  CRM hromadné správy

  Zasielanie hromadných správ

  Systém IMC umožňuje hromadne posielať správy vybraným skupinám, resp. všetkým registrovaným zákazníkom. Program automaticky rozposiela podľa kalendára blahoželania k sviatkom Vašich obchodných partnerov...

MANAGEMENT IMC

jozef zarnovican

“CRM/ERP informačný systém riadenia obchodu je viac než len Excel... je to komplexné riešenie pre evidenciu údajov, tvorbu reportov alebo riadenie Vašich obchodných zástupcov, je unikátny a prispôsobiteľný podľa potrieb spoločnosti... ”

Ing. Jozef Žarnovičan, riaditeľ andré - media SK, s.r.o.

viliam duris

“IMC cloud CRM softvér umožňuje riadiť nielen proces obchodu, ale aj servis a ďalšie služby spojené so starostlivosťou o zákazníka...”

RNDr. Viliam Ďuriš, PhD., konateľ ORIW, s.r.o.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 • Koľko užívateľov môže naraz používať systém?

V počte užívateľov sytému nie ste nijako limitovaný. Môžete vytvoriť neobmedzený počet firemných kontaktov, zaradiť ľubovoľný počet zamestnancov, resp. obchodných zástupcov, ktorí naraz a neobmedzene môžu pristupovať do systému.

 • Pôjde mi IMC aplikácia aj na Mac OS od Apple?

Vnútropodnikový systém IMC nie viazaný na žiadnu konkrétnu platformu. Cez webové rozhranie môžete pristupovať k softvéru z ľubovoľného prehliadača ľubovoľného operačného systému a na ľubovoľnom zariadení (napr. tablete). Všade Vám bude fungovať rovnako bez technických obmedzení a bez nutnosti niečo inštalovať do počítača.

 • Je možné mať v IMC zákazníkom nadiktované moduly?

Áno. CRM/ERP aplikácia IMC pozostáva z rôznych východzích modulov (evidencia kontaktov, fakturačný modul, modul obchodných zástupcov, PHM, plánovač úloh a mnohých ďalších...). Uvedomujeme si však, že každá firma je svojím spôsobom unikátna so svojimi zaužívanými postupmi a vlastnou firemnou agendou (špecializované reporty, tlačivá alebo rôzne funkcie - napr. získavanie údajov z iných systémov na denne báze a pod.). Preto pri aplikácii systému IMC do podniku dotvárame na kľúč a bezplatne konkrétne potrebné moduly stanovené samotnou firmou bez ohľadu na to, koľko času to zoberie.

 • Je ERP program IMC vhodný aj pre malé firmy?

Áno. Nezáleží na tom, či ste veľká alebo malá firma, či ste organizácia alebo verejná inštitúcia. Aj malý podnikateľ potrebuje spracovávať agendu (či už má desiatky, stovky alebo tisíce obchodných kontaktov a či už má zopár alebo mnoho obchodných prípadov) a aplikácia IMC predstavuje cenovo dostupné riešenie aj pre malých podnikateľov.

 • Dá sa CRM IMC prepojiť aj s účtovníckym programom?

Áno, Aplikácia IMC Vám podľa potrieb a v potrebnom tvare vie predchystávať reporty alebo XML súbory do účtovného programu. Samotná aplikácia obsahuje moduly, ktoré dokážu napr. spracovávať výpisy s účtov a párovať ich s objednávkami, obsahuje fakturačný modul a vie byť doplnená aj o konkrétne účtovnícke moduly podľa potrieb zákazníka. CRM softvér IMC rovnako vie byť prepojený cez rozhranie aj s akoukoľvek inou aplikáciou alebo programom (napr. nejakým portálom).

 • Je program IMC vhodný do podniku s pokladňou?

Áno. Ak máte konkrétnu firmu (napr. zaoberajúcu sa servisom automobilov, predajom nehnuteľností alebo napr. aj nejakú výrobňu), IMC sa jednak modulovo prispôsobí konkrétnej firemnej agende (napr. predajca automobilov potrebuje tlačiť servisné protokoly, preberacie protokoly automobilov, ponukové listy alebo napr. montážne listy) a naviac sa vie prepojiť s win aplikáciou ovládajúcou fiškál cez vhodné rozhranie (napr. MySQL tabuľku). V praxi to potom vyzerá tak, že z dovolenky na Novom Zélande dáte cez telefón v aplikácii IMC príkaz na vytlačenie bloku, ktorý vyjde z pokladne nachádzajúcej sa v konkrétnej miestnosti Vašej prijímacej kancelárie na Slovensku.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Systém IMC priebežne dopĺňame o ďalšie moduly a funkcionalitu. Aktuálne pripravujeme a rozšírujeme aplikáciu o tieto nové komponenty:

CRM kurzy

2015

Tvorba školení


rozšírenie IMC aj pre inštitúcie vykonávajúce vzdelávacie kurzy

CRM dochadzkovy system

2015

Dochádzkový systém


rozšírenie IMC o modul evidencie dochádzky cez čiarové kódy

CRM eshop

2015

Eshop


rozšírenie IMC o kompletnú eshopovú nadstavbu na prevádzkovanie e-obchodov

REFERENCIE

Spoznajte IMC bližšie!

Objednajte si demoverziu alebo stretnutie s nami.

IMC

Internal managment of corporation

cloud.imc.sk

Prenájom CLOUD riešenia je k dispozícii pre všetkých záujemcov - vyžiadajte si testovacie prihlasovacie údaje u obchodnéh ozastúpenia.

Obchodné zastúpenie

info(at)imc.sk

+421 910 777 739

Kontakty

ORIW, s.r.o.Malý Cetín 188Slovenská republika

IČO: 44 705 085IČ DPH: SK2022797898

info(at)imc.sk

Prihláste sa na odoberanie spravodaja